Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie pomocy 19.2 Premia/Inne własne

17/11/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia  poprawności podejścia do  sposobu / terminu składania wniosków o przyznanie pomocy do LGD oraz momentu ponoszenia  kosztów w przypadku podejmowania działalności gospodarczej, została doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocydla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

– na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020;

– na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aktualizacja dotycząca obu instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy 4z (IW_WoPP19_2_IW_4z oraz IW_WoPP_19_2_P_4z) w części ogólnej III Złożenie wniosku pkt 1  oraz pkt 2 dotycząca sposobu składania wniosku o przyznanie pomocy w LGD.

Instrukcja  IW_WoPP_19_2_P_4z  – podejmowanie działalności gospodarczej część B.III. Opis planowanej operacji – pole 10 usunięto akapit „ Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych w celu (…).

Ww. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy jest dostępna na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

oraz www.dprow.umww.pl.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".