Ankieta dot. naszych działań

30/05/2017
Ankieta dot. naszych działań

 

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dot. naszych działań:

https://wspoldecydujemy.pl/turkowska-unia-rozwoju-tur/ankieta/funkcjonowanie-lgd/wypelnij

Dziękujemy za zaangażowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".