ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

10/03/2023
Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społeczności lokalnej, a dokładniej przestrzeni, z których Państwo korzystacie tj. świetlic wiejskich/ remiz:
Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw.
Już dziś wiemy, iż w naszej strategii znajdą się działania aktywizujące lokalną społeczność. Dlatego chcielibyśmy zapytać o dostępność bazy lokalowej, szczególnie dla młodzieży (świetlic, remiz) na Waszym terenie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".