ANKIETA MONITORUJĄCA ZA 2022r.

10/01/2023
ANKIETA MONITORUJĄCA ZA 2022r.
OCENA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.-
Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie niniejszej ANKIETY MONITORUJĄCEJ ZA 2022r. do 13.01.2023r.
Zawarta w niej ocena pozwoli nam określić Państwa poziom zadowolenia z naszej działalności.
Dzięki niej będziemy mogli wyciągnąć wnioski, co do naszych działań, by były zgodne z Państwa oczekiwaniami.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".