ANKIETA MONITORUJĄCA ZA 2023 ROK

08/01/2024

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej za 2023 r., która pozwoli ocenić pracę naszej LGD.

Prosimy o wypełnienie ankiet do do 26.01.2024 r.

Ankieta dostępna pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1pGCpLRO73mhC_gR1aE43gt7d_57seofYQnrd0Idu7ak59w/viewform?usp=sf_link

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".