Ankieta monitorująca

10/01/2019
Ankieta monitorująca

Szanowni Przedsiębiorcy, Grantobiorcy, Członkowskie Gminy,

zgodnie z przedłożonym oświadczeniem – zgodą na poddanie się procesowi okresowej ewaluacji i monitoringowi zamieszczamy poniżej ankietę monitorującą.

Niniejszy dokument stanowić będzie materiał wyjściowy do analizy wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju TUR podczas tegorocznego spotkania refleksyjnego.

Prosimy o jej wypełnienie i podpisanie, a następnie wysłanie scanu mailem lub dostarczenie oryginału najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.  w biurze Stowarzyszenia Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. ul. Kolska Szosa 3 w Turku.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na telefoniczny 601 61 46 09; 63 289 36 57; w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

Powyższa informacja nie dotyczy tylko projektów grantowych z naboru nr 9: Rozwój usług w zakresie kultury oraz naboru nr 10: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin !!!

  • Ankieta monitorująca dla JST

    Pobierz
  • Ankieta monitorująca dla Przedsiębiorców

    Pobierz
  • Ankieta monitorująca dla Grantobiorców

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".