Ankieta – Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

14/02/2019
Ankieta – Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

Szanowni Państwo!

 

Zamieszczamy w poniższym załączniku ankietę oceny naszej działalności – będziemy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie i odesłanie do nas (złożenie w biurze). W przypadku organizacji i jednostek samorządowych, prosimy o jej wydrukowanie i powielenie lub rozesłanie do członków/pracowników Państwa organizacji/instytucji, a następnie przesłanie do nas.

 

Ankieta stanowi dla nas bardzo cenne źródło informacji i jednocześnie wskazówkę do dalszych działań na przyszłość. Jej wyniki zaprezentowane zostaną w dniu 26 lutego br. podczas spotkania refleksyjnego.

Pytania są proste – dają możliwość wyboru. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5-10 minut.

 

Prosimy o jej przekazanie do naszego biura najpóźniej do dnia 21 lutego br.

KONTAKT MAILOWY: [email protected]
KONTAKT TELEFONICZNY: 601 614 609 / 63 289 36 57

 

Z góry bardzo dziękujemy!

 

 

 

  • Ankieta - Ocena działalności LGD oraz potrzeb szkoleniowych mieszkańców

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".