Ankieta Ocena działalności LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

22/01/2021
Ankieta Ocena działalności LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się link do ankiety zawierającej ocenę działalności Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie (do dnia 1 lutego br.), bowiem informacje z niej pozyskane stanowić będą dla nas cenne wskazówki, co do dalszej naszej działalności. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 5-8 minut.

Z góry bardzo dziękujemy!

https://docs.google.com/forms/d/1dYsAg8Cfwz4Oxi8mc2s53EQfVJcuzaEr70gRJKof0YU/edit

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".