BADANIA ANKIETOWE – POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW

08/02/2022
BADANIA ANKIETOWE – POZIOM SATYSFAKCJI MIESZKAŃCÓW
Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w poszczególnych gminach. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. W razie problemów czekamy na informacje pod adresem [email protected] lub telefonem 601 614 609 Ankietę można rozpocząć uruchamiając poniższy link
Link do ankiety
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".