BADANIA EWALUACYJNE

17/12/2021

W związku z podjęciem współpracy z firmą zewnętrzną zajmującą się badaniami ewaluacyjnymi, zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców naszego regionu. Abt wypełnić ankietę wystarczy kliknąć w poniższy link.

Ankieta – Poziom satysfakcji mieszkańców

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".