Badanie potrzeb i opinii lokalnych przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej

14/01/2020
Badanie potrzeb i opinii lokalnych przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Badanie potrzeb i opinii lokalnych przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej”. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Badanie i rozwój lokalnego rynku pracy na obszarze LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Badanie przeprowadziła Turecka Izba Gospodarcza na zamówienie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Badania przeprowadzono na dwóch próbach. Pierwszą byli przedsiębiorcy na co dzień współpracujący z Turecką Izbą Gospodarczą, drugą – przedsiębiorcy współpracujący z Turkowską Unią Rozwoju – T.U.R. W pracy wykorzystane zostały techniki ankiety internetowej oraz zogniskowanego wywiadu grupowego. Przedsiębiorcy pytani byli m.in. o potrzeby kadrowe, plany zwiększenia/zmniejszenia zatrudnienia, plany szkoleniowe, możliwość zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością, potrzeby inwestycyjne, współpracę z Instytucjami Otoczenia Biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego czy Lokalnymi Grupami Działania i rodzaj oczekiwanego wsparcia ze strony tych podmiotów.

  • Badanie potrzeb i opinii lokalnych przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".