BEZPŁATNE SZKOLENIE

02/02/2022
BEZPŁATNE SZKOLENIE
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje bezpłatne szkolenie internetowe pn.:” Ogród edukacyjny – nowe możliwości rozwoju gospodarstwa wiejskiego” w terminie 03-28.02.2022r. w oparciu o platformę e -learningową www.cdrkursy.edu.pl
Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności gospodarstwa edukacyjne, agroturystyczne, stowarzyszenia, w tym Koła Gospodyń Wiejskich.
Rekrutacja trwa do 21.02.2022r.
Rejestracja odbywa się pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu. Więcej informacji znajduje się w plikach do pobrania.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".