BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ RĘKODZIEŁA

18/11/2021
BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ RĘKODZIEŁA

Zapraszamy do udziału w Bożonarodzeniowym Kiermaszu Rękodzieła. Dla wystawców, którzy chcieliby wziąć udział w kiermaszu załączamy regulamin i kartę zgłoszenia.

  • kiermasz2021K (2)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".