CERTYFIKACJA PRODUKTÓW LOKALNYCH ZIEMI TURA

13/06/2023
CERTYFIKACJA PRODUKTÓW LOKALNYCH ZIEMI TURA

Serdecznie zapraszamy do certyfikacji produktów lokalnych „Ziemi Tura” lokalnych producentów, rolników, rękodzielników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe, które działają na obszarze gmin członkowskich Stowarzyszenia tj. Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz członka wspierającego – Miasta Turek.

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” przyznaje certyfikat w kategoriach:

– rękodzieło,

– produkty żywnościowe,

– usługi noclegowe i gastronomiczne,

– usługi turystyczne (rekreacyjne),

– działania kultywującym lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).

Posiedzenie Komisji Certyfikującej odbędzie się w piątek 7 lipca 2023 r., dlatego prosimy o dostarczenie wniosków o przyznanie certyfikatu do 30 czerwca 2023 r.

Na końcu artykułu znajdą Państwo Regulamin certyfikacji i wniosek do pobrania.

Wnioskodawca składa Wniosek o przyznanie certyfikatu produktu/usługi wraz z próbką produktu lub, w razie potrzeby, dostarcza próbkę w dniu posiedzenia Komisji. W przypadku żywności i napojów próbki poddawane są ocenie walorów smakowych (są smakowane). Po posiedzeniu Komisji, jeśli jest to możliwe, próbki zwracane są do Wnioskodawcy.

W przypadku kategorii doznania organizacja pozarządowa lub mieszkańcy mogą zaprezentować scenariusz wydarzenia, załączyć film i zdjęcia lub zaprezentować komisji na żywo swoje działania.

We wniosku prosimy o wskazanie związku produktu/ usługi z obszarem, wykorzystania lokalnych surowców i naturalnych składników.

Celem marki „ZIEMIA TURA”  jest ukazanie obszaru „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.”, tj. gmin członkowskich – Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Turek, Przykona, Władysławów oraz członka wspierającego – Miasta Turek, jako regionu o walorach społeczno-ekonomicznych i rekreacyjno-turystycznych oraz rozwoju lokalnych producentów/ twórców w zgodzie z tradycją, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz których wyroby  i usługi odznaczają się wysoką jakości.

  • REGULAMIN CERTYFIKACJI PRODUKTÓW LOKALNYCH ZIEMI TURA

    Pobierz
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU

    Pobierz
  • ZAPROSZENIE DO CERTYFIKACJI

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".