Cuda wianki – pasja sposobem na życie

16/10/2019
Cuda wianki – pasja sposobem na życie
Szanowni Państwo,
informujemy, iż w najbliższy poniedziałek, tj. 21 października  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnicy będziemy mieli przyjemność gościć Panią Martę Zawiertę oraz Panią Agnieszkę Szczepanek, które na co dzień utrzymują się dzięki swojej pasji prowadząc pracownię „Rupieciarnia”. Nasze spotkanie odbędzie się w ramach seminarium pt. „CUDA WIANKI – PASJA SPOSOBEM NA ŻYCIE” dzięki realizacji projektu „(KO)operatywność na wsi” współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Pani Marta i Agnieszka opowiedzą m. in. o ich pasji, źródłach, inspiracji oraz o połączeniu życia zawodowego z prywatnym, w tym opieki nad dzieckiem. Co więcej uczestniczki seminarium będą mogły zdobyć wiedzę nt. sposobów dotarcia do klienta i form sprzedaży.
Pracownia „Rupieciarnia”?
To miejsce napędzane sercem, a w której tworzone upominki są osobistym dodatkiem podkreślającym więź i relacje. Tworzone tam przedmioty mają duszę i niepowtarzalny charakter. 🙂 Panie, które ją tworzą – Pani Marta i Pani Agnieszka specjalizują się w warsztatach z wykorzystaniem technik scrapbookingu i decoupage’u.
Relacja po spotkaniu już wkrótce! 
Powyższe działanie zostanie zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".