Nadchodzące nabory

15/11/2019
Nadchodzące nabory

Wczoraj odbyło się szkolenie dla Członków Rady LGD. Tematem szkolenia były procedury i kryteria wyboru operacji grantowych i indywidualnych. Członkowie zapoznali się również z najważniejszymi zmianami w regulaminach naborów. Na koniec szkolenia uczestnicy zostali poddani testowi sprawdzającemu wiedzę. Wszyscy Członkowie Rady ukończyli go z pozytywnym wynikiem 🙂

  • DSC_1310
  • DSC_1314
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".