DIAGNOZA POTRZEB OBSZARU DZIAŁANIA LGD TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.

15/09/2022
DIAGNOZA POTRZEB OBSZARU DZIAŁANIA LGD TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.
To już na prawdę ostatnia szansa! Nie rezygnuj z możliwości wypowiedzenia się!
Przedłużamy możliwość zgłaszania potrzeb i pomysłów 📩, które mają szansę zostać dofinansowane w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Ankieta jest oczywiście anonimowa, a jej wypełnienie zajmie 5-10 min. Odpowiedzi można przesyłać do poniedziałku 19.09.22 do godz. 8.00 ⌛️ . Zachęcamy!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".