Dodatkowa informacja dot. naborów wniosków o powierzenie grantów

23/01/2018
Dodatkowa informacja dot. naborów wniosków o powierzenie grantów

Trwa jeszcze nabór wniosków o powierzenie grantów nr 6/2018/G. Pod zakładką nabory znajdziecie Państwo szczegółowe informacje –przejdź

Zachęcamy do wnioskowania.

Jeszcze jedna ważna dodatkowa informacja: w celu usprawnienia procesu oceny wniosków o powierzenie grantów, a w dalszej kolejności projektów grantowych składanych przez LGD, prosimy o dołączanie do wniosków o powierzenie grantów dokumentów uzasadniających poziom planowanych do poniesienia kosztów pochodzących z co najmniej dwóch różnych źródeł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".