Formularz informacji monitorującej

12/04/2018
Formularz informacji monitorującej

Szanowni Beneficjenci poddziałania 19.2.,

W załączeniu przekazuję opracowany przez ARiMR wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej www.dprow.umww.pl

  • Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

    Pobierz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IPRB/IPRO

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".