GODZINY OTWARCIA BIURA W PIĄTEK 15.12.2023 R.

14/12/2023
GODZINY OTWARCIA BIURA W PIĄTEK 15.12.2023 R.

Informujemy, że biuro Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w piątek 15 grudnia 2023 r. otwarte będzie w godz. 8:00-15:00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".