INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD KONKURSU NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW – NABÓR 5/2017/G

13/12/2017
INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD KONKURSU NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW – NABÓR 5/2017/G

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, iż Rada LGD na posiedzeniu w dniu 06.12.2017 r. podjęła uchwałę nr XIV/308/5/2017/G, w której zgodnie z par. 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Operacji Grantowych, podjęła decyzję o odstąpieniu w całości od konkursu na wybór Grantobiorców, w ramach naboru nr 5/2017/G – „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne”. Powyższe spowodowane jest faktem, iż operacji złożone w ramach przedmiotowego naboru wniosków o powierzenie grantów nie pozwalają na osiągnięcie celów i wskaźników projektu grantowego.

 

Ponowny nabór w ww. zakresie planowany jest na przełom stycznia i lutego 2018 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".