Informacja o realizacji projektu grantowego „Rozwój usług w zakresie kultury” w związku z podpisaną umową

22/03/2021

               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.:

Rozwój usług w zakresie kultury

mająca na celu: zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej poprzez przedsięwzięcia aktywizujące, promujące i edukacyjne opierające się na duchowym i materialnym dziedzictwie obszaru LGD T.U.R.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".