INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNICZE SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE

28/10/2022
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNICZE SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE
  • Inf. o wynikach naboru na stanowisko pracownicze

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".