Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Informujemy w ślad za Polską Fundacją Przedsiębiorczości

26/09/2017
Informujemy w ślad za Polską Fundacją Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości poinformowała nas o realizacji, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, programu „Pierwszy Biznes –Wsparcie w Starcie II” dedykowanego dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Jest to forma niskooprocentowanej pożyczki (0,44% w skali roku), przyznawana bez prowizji i opłat dodatkowych i stanowi m.in. alternatywę dla osób szukających finansowania na rozpoczęcie działalności a niekwalifikujących się do uzyskania dotacji bezzwrotnej.

W przypadku firm już działających jest możliwość sfinansowania utworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku.

  • Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II - informacje

    Pobierz