Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Inicjatywa „Pudełko życia”

28/09/2017
Inicjatywa „Pudełko życia”

INFORMACJA

 

Miło nam poinformować, iż nasze LGD wspólnie z Grantobiorcami zamierza zrealizować inicjatywę pn. Pudełko życia, realizowaną w ramach projektu grantowego Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych. W związku z powyższym dnia 6 października 2017 r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku, przy ul. Jedwabnicza 4 odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne.  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną:

  • Wzór Karty Informacyjnej posiadacza Pudełka życia
  • Wzór plakatu informacyjnego
  • Wzór naklejki – na lodówkę i pudełko
  • Informacje nt. przedsięwzięcia – toku dalszych działań w związku z niniejszą inicjatywą

Spotkanie stanowić będzie także okazję do wymiany spostrzeżeń i uwag dotyczących inicjatywy.

Mając na względzie charakter samej inicjatywy i jej wagę dla mieszkańców naszego obszaru – w spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele lokalnych mediów oraz służb ratunkowych z naszego obszaru.