Interpretacja dotycząca sposobu rozliczania operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

01/02/2018
Interpretacja dotycząca sposobu rozliczania operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

przekazujemy pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 10.01.2018 r. dotyczące sposobu rozliczania operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Informujemy również, iż w linku zawartym poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania – zaktualizowane na dzień 29 grudnia 2017 r.

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__29122017.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".