KACZE BAGNO – WYJAZD STUDYJNY W RAMACH PROJEKTU „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

21/08/2023
KACZE BAGNO – WYJAZD STUDYJNY W RAMACH PROJEKTU „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” w dn. 16 sierpnia 2023 r. zorganizowała wyjazd studyjny do „Kaczego Bagna” w miejscowości Wybudowanie, w gminie Kurzetnik, w województwie warmińsko – mazurskim w ramach projektu „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich”.

„Kacze Bagno” – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych powstało z inicjatywy Pana Michała Łapińskiego i funkcjonuje jako miejsce do rozwijania zainteresowań i pasji oraz spędzania czasu na łonie natury. Okolica jest przepiękna – ukształtowana w wyniku działalności lądolodu, gdzie występują wysoczyzny polodowcowe i wzgórza moren czołowych. Teren „Kaczego Bagna” jest pagórkowaty, co stwarza wrażenie szerokiej, otwartej, niczym nieograniczonej przestrzeni.

Podczas wizyty grupa została zapoznana z historią tego miejsca, gdzie w 2005 roku w środku pola stał budynek, który wcześniej był oborą i stodołą w jednym. Pomysły zmieniono na cele i tak została stworzona przestrzeń do rozwoju i szeroko pojętej edukacji. W swojej ofercie ośrodek ma warsztaty m.in. z pieczenia chleba, gry na afrykańskich bębnach, tańca z ogniem. Podczas dni wolnych od nauki szkolnej prowadzi wypoczynek w formie półkolonii oraz obozów.

Kolejnym ważnym aspektem tego miejsca jest życie w zgodzie z naturą i korzystanie z jej dobrodziejstw. Dlatego też stworzono ogród permakulturowy, aby w pełni wykorzystać przestrzeń. Grupa została oprowadzona po ogrodzie i przekazano jej informacje na temat rozwiązań stosowanych w nim.

Uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny wegetariański obiad, który został przygotowany z plonów ziemi.

To kolejny wyjazd, który nas uczy i inspiruje, aby rozwijać nasze miejsce, naszą przestrzeń – Krwony 32, do których Was serdecznie zapraszamy. To nie tylko siedziba Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”. To przestrzeń, w której produkujemy naturalne i ekologiczne przetwory, które możecie kupić u nas stacjonarnie oraz w sklepie, organizujemy tutaj warsztaty m.in. kosmetyczne, zielarskie oraz półkolonie dla dzieci. Przestrzeń wokół budynku zagospodarowaliśmy m.in. sadząc stare odmiany drzew owocowych, sadząc zioła i kwiaty w grządkach podwyższonych. A już za chwilę będziemy Was mogli zaprosić do ogrodu sensorycznego z tężnią oraz na wystawę multimedialną poświęconą naturze. A na jesień być może i my zbudujemy grządki permakultowe, by na wiosnę móc na nich posadzić warzywa i zioła…

Mamy nadzieję, że i my coraz częściej będziemy gościć ludzi, których będziemy mogli zainspirować.

Zapraszamy do odwiedzenia strony „Kaczego Bagna”.

Projekt „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".