Kandydaci do Zespołu Konsultacyjnego

26/03/2024
Kandydaci do Zespołu Konsultacyjnego

Szanowni Członkowie!

zachęcamy Państwa do zgłaszania się do Zespołu Konsultacyjnego ds. wdrażania LSR na adres mailowy [email protected] lub telefonicznie 63 289 36 57 lub 601 614 609. Celem zespołu będzie opiniowanie zmian do strategii, jej załączników oraz procedur i kryteriów wyboru operacji. Główna forma pracy zespołu, to kontakt zdalny (platforma typu zoom lub kontakt mailowy). Przewidywana liczba spotkań w roku – w zależności od potrzeb, średnio 2-3.

Zespół składać się będzie z ok. 5-6 osób, w tym min. jedna osoba do 25 roku życia, jedna osoba, która ukończyła 60 rok życia oraz przedstawiciele 3 grup interesów: publicznego, społecznego i gospodarczego, z zastrzeżeniem, iż pojedyncza grupa interesu nie może mieć wpływu na podejmowanie decyzji przez ww. zespół. W przypadku pytań, prosimy o kontakt.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do dnia 28 marca do godziny 8.30.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".