KATALOG RĘKODZIELNIKÓW, WYSTAWCÓW, PRODUCENTÓW LOKALNYCH

12/12/2023
KATALOG RĘKODZIELNIKÓW, WYSTAWCÓW, PRODUCENTÓW LOKALNYCH

Prezentujemy Państwu „Katalog rękodzielników, wytwórców, producentów lokalnych”, którzy wezmą w tegorocznej edycji on-line Bożonarodzeniowego Kiermaszu Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka”. Swoje produkty zaprezentują rękodzielnicy, którzy współpracują z nami od lat, producenci certyfikowani znakiem „Ziemia Tura”, ale i nowe osoby, które odkryły swoją pasję i zechciały się nią podzielić z Państwem podczas naszego kiermaszu.

Informujemy, że fotografie załączone do katalogu są zdjęciami poglądowymi. Prosimy pamiętać, że są to prace ręczne, wytworzone w sposób nieprzemysłowy, które posiadają określone walory artystyczne, nie zawsze możliwe do powielenia w sposób identyczny z pierwowzorem.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo na naszym kiermaszu niepowtarzalne prezenty świąteczne, by uczynić bliskim radość i sprawić, by poczuli się wyjątkowo.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".