KIERMASZ RĘKODZIEŁA – ZGŁOSZENIA

15/12/2021

W związku z realizacją Kiermaszu Rękodzieła w dniach 18-19 grudnia br. informujemy, iż możliwość wystawienia się będą mieć wyłącznie osoby/podmioty, które dokonały zgłoszenia na formularzu, stanowiącym załącznik do regulaminu kiermaszu. Telefoniczne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".