KINO OBJAZDOWE – „ZIARNO ŚWIADOMOŚCI” W NASZYCH SKROMNYCH PROGACH!

21/05/2024
KINO OBJAZDOWE – „ZIARNO ŚWIADOMOŚCI” W NASZYCH SKROMNYCH PROGACH!

W dniu 5 czerwca br. o godzinie 20.00 zaplanowany został plenerowy pokaz filmu Ziarno Świadomości, którego projekcja odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Krwonach 32. To kolejne wydarzenie, które wyznacza kierunki działań Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w nowej perspektywie finansowej. W Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2023 aż 70 % budżetu dedykowane jest działaniom mającym na celu zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Film ,, Ziarno Świadomości’’ opowiada o rolnictwie szanującym naturę, różnorodność biologiczną i dbającym o nasze największe dziedzictwo – stare odmiany nasion. Porusza kwestię podstawy naszego bezpieczeństwa żywnościowego – lokalnej przetwórczości, spółdzielczości i świadomej współpracy konsumenta z rolnikiem kochającym i troszczącym się o kondycję gleb. Kamera zbliża się do nie zawsze widocznej nici między producentem a konsumentem, pokazuje jaki wpływ na nas mają codzienne wybory i stwarza przestrzeń do głębszej refleksji nad nimi i zmiany, która będzie dobra nie tylko dla nas, lecz także dla naszego otoczenia. To film o empatii i powiązaniach pomiędzy wszystkim, co nas otacza. Jest to festiwal emocji nasączony wiedzą o istocie rolnictwa i łańcuchu wiążącym ze sobą zdrowie, gospodarkę i kwestie społeczne. Film nie jest aktualnie w dystrybucji, dostępny jest wyłącznie w ramach Kina Objazdowego.

Sam reżyser o filmie wypowiada się następująco:

Zdjęcia rozpocząłem w marcu 2017 roku, a pomysł powstał podczas wizyty u przyszłego bohatera, Pedra Dogora, miesiąc wcześniej. Pedro jest autentyczny, czuje ziemię i w swoje gospodarstwo i w kontakt z naturą wkłada całe serce. Znajomość z nim zainspirowała mnie do stworzenia ,,Ziarna Świadomości’’. Początkowo miał on opowiadać o starych odmianach nasion i rolnictwie naturalnym, pokazywać zalety długowieczności plonowania tych roślin i jakość ich owoców. Miesiąc po pierwszym klapsie zaczęły się w sejmie obrady na temat GMO, co tylko wzmocniło moje zainteresowanie tradycyjnym nasiennictwem. Nasionami, które są dużo bardziej wartościowe, niż produkty inżynierii genetycznej, ale nie mają własnej reklamy. Temat mnie pochłonął i okazał się tak złożony, że projekt zaczął się znacznie rozrastać. Pojawiałem się więc w kolejnych gospodarstwach, poznałem wielu fascynujących ludzi, a sam film przekształcił się w społeczno-gospodarczą analizę zjawisk, które dotyczą nas wszystkich, nie tylko w skali lokalnej, lecz także globalnej.

Film jest aktualny teraz i będzie aktualny za 5, 10 i 15 lat… jego działanie jest długofalowe. Film powstawał przez 6 lat, całkowicie niezależnie, z prywatnych środków finansowych, bez wsparcia jakichkolwiek organizacji i firm, a co za tym idzie, bez ich wpływu na treść. Film wyświetlany jest w ramach projektu Kina Objazdowego „Ziarno Świadomości”. Twórcy głęboko wierzą, że bezpośredni kontakt z widzem ma szersze pole działania niż współczesne metody dystrybucji (Internet, telewizja). Taka jest bowiem idea Kina Objazdowego. Spotkania z widzami pozwalają nawiązać więź z obrazem, lecz także połączyć widzów ze sobą. Przestrzeń na rozmowy utrwala zmianę myślenia o odżywianiu i roli rolnictwa, jaką niesie ze sobą film, pozwala budować świadomą, połączoną społeczność.

Doświadczenia wyniesione z poprzednich pokazów pokazały, że projekcje dały impuls do działań społecznych, łączenia i zawiązywania inicjatyw. Pomysłodawcy „sieją ziarno” i w ten sposób dają mu glebę i wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Kino Objazdowe to też kontynuacja tradycji dziadków, Rafała Smykowskiego, którzy wraz z jego mamą jeździli w latach 60/79 po wsiach i koloniach, emitując filmy, które były aktualnie w dystrybucji w WFDiF na Chełmskiej w Warszawie. Do tej pory odbyło się 46 spotkań wokół „Ziarna Świadomości”.

Warto dodać, iż film zdobywa nagrody na festiwalach filmowych, m.in w czerwcu 2023 nagrodę dla najlepszego filmu środowiskowego na Cannes World Film Festival, zaklasyfikowany został do głównej selekcji festiwali, których finały odbędą się w tym roku, m.in BNP Paribas Green Film Festival, i-Fest, Phare Film Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes i inne.

Do kogo dociera Kino Objazdowe?

Wokół filmu tworzy się społeczność świadomych rolników i konsumentów. Film dociera do coraz szerszej rzeszy widzów, którym zależy na zdrowym żywieniu. Ta kwestia, jakże istotna w dzisiejszych czasach, ma szansę przynieść szeroką zmianę świadomości ogółu społeczeństwa w dziedzinie rolnictwa. Zmiana ta przełoży się na dobrostan ludzi i planety.

Zarówno realizatorzy inicjatywy, jak i my – wszyscy cieszymy się, że możemy „zasiać swoje ziarenko” na polu świadomego, zdrowego funkcjonowania w ekosystemie.

Zasiejcie z Nami „Ziarno Świadomości”. Linki do zwiastunów:

https://www.facebook.com/ziarnoswiadomosci/videos/372724983676454 https://www.facebook.com/ziarnoswiadomosci/videos/1244553826203269 wrażenia po projekcji: – prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, SGGW https://fb.watch/nAVpNJoXei/ profil społeczności: https://www.facebook.com/ziarnoswiadomosci wywiad z twórcami u Grzegorz Kusz – Agent Specjalny: https://www.youtube.com/watch?v=CtyKDUGVtOE&fbclid=IwAR3zBwZxAOmQ7UmSA_ljONo4nm4I UWRszkWF_fvZeLvU8vOvvsD3Jlm_8q8

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".