Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

TRADYCJE KISZENIA KAPUSTY NA ZIEMI TURA

22/03/2019
TRADYCJE KISZENIA KAPUSTY NA ZIEMI TURA

Szanowni Państwo,

celem podsumowania działań w projekcie naszego grantobiorcy – Fundacji Ze Smakiem zarejestrowany został film promujący obrzęd kiszenia kapusty na Ziemi Tura. Dzięki nagraniu możemy przenieść się w czasy naszych babć i dziadków, by przypomnieć sobie „deptanie” kapusty w drewnianych beczkach. Przed laty w obrzędzie tym uczestniczyły całe rodziny, sąsiedzi i inni mieszkańcy wsi, gdzie przygotowując zapasy na zimę współbiesiadowali przy wspólnym stole. Obrzędowi kiszenia kapusty towarzyszyło też śpiewanie przyśpiewek i pieśni, na filmie usłyszymy je w wykonaniu Zespołu z nad Swędrni z Goszczanowa. Film nakręcony został w ramach projektu grantowego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. pn.: CUD NATURY. KISZONKI I FERMENTACJE, finansowanego ze środków pochodzących z Poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020, a jego celem jest budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne).

 

Serdecznie zachęcamy do jego obejrzenia!