Kolejne pudełka życia rozdane

20/12/2017
Kolejne pudełka życia rozdane

W dniu 18.12.2017 r. nastąpiło przekazanie przez Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej ,,RAZEM” w Skęczniewie,   Miejsko –Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej „PUDEŁEK ŻYCIA”  w ramach projektu  ” TACY SAMI- włączenie społeczne osób  z zaburzeniami psychicznymi”   realizowanego w ramach projektu „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych” w ramach poddziałania 19.2 ,,Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Pudełko Życia to opakowanie opatrzone specjalną naklejką. Powinno być umieszczone w łatwym do zlokalizowania miejscu – lodówce, oklejonej naklejką z napisem „Tu jest pudełko Życia.

W pudełku umieszczone będą wszystkie ważne i aktualne informacje o pacjencie na karcie informacyjnej .

Celem projektu jest zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz przewlekle chorym poczucia bezpieczeństwa.   Pudełko może uratować życie każdemu, kto w chwili udzielania pomocy czy przyjazdu karetki nie jest w stanie podać.

W ramach projektu dla mieszkańców Gminy Dobra Zostało zakupionych 1361 pudełek. W dotarciu do najbardziej potrzebujących zobowiązał się MGOPS w Dobrej z zaangażowaniem sołtysów, którzy najbardziej znają mieszkańców swojej miejscowości.

„Pudełko Życiabezpłatnie można odbierać w MGOPS w Dobrej.

 

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".