Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Kolejne umowy z grantobiorcami

04/12/2017
Kolejne umowy z grantobiorcami

Dnia 4 grudnia br. w siedzibie biura Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. odbyło się kolejne spotkanie z Grantobiorcami, którzy wyłonieni zostali w drodze naboru wniosków na projekt grantowy „Aktywizacja NGO”. Na spotkaniu krótko omówiliśmy warunki umowy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Grantobiorców podczas realizacji projektu. Kolejna tura podpisywania umów w ramach projektu grantowego już 4 grudnia. Stowarzyszenia wśród których znaleźli się również przedstawiciele OSP podkreślali, iż realizacja projektu pomoże im stać się bardziej rozpoznawalnymi organizacjami na terenie LGD.

Następnie Pani Magdalena Ciołek zaprosiła przedstawicieli poszczególnych Stowarzyszeń do podpisania umów o powierzenie grantu.

  • umowyPG1www01
  • umowyPG1www03