KOLEJNE UMOWY GRANTOWE PODPISANE

14/11/2018
KOLEJNE UMOWY GRANTOWE PODPISANE

Miło nam poinformować, iż Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w ostatni wtorek tj. 13 listopada, podpisała kolejne umowy na realizację projektów grantowych pt. „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne w oparciu o zasoby: naturalne, kulturowe, rekreacyjne”, których celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru działania LGD. W ramach podpisanego grantu zostaną wydane dwie publikacje pt. „Nad Wartę warto”, która będzie zawierać opisy i fotografie zasobów nadwarciańskiej przyrody oraz publikacje pt. „Kościeleckie dziedzictwo prezentującej zasoby (kulturowe, naturalne i historyczne) obszaru LGD – gminy Kościelec”. Ponadto dzięki projektowi pt. „ Żyj zdrowo – zgodnie z naturą i tradycją” przeprowadzone będą warsztaty zielarskie, pszczelarskie, rzeźbiarskie oraz prelekcje dotyczące mikroorganizmów. Podsumowaniem tego grantu będzie festyn wraz z konkursami. Dzięki jednemu z naszych grantobiorców w Kaczkach Średnich zostanie utworzona ścieżka edukacyjna OZE oraz zostanie zakupiona edukacyjna elektrownia słoneczna i turbina wiatrowa, których celem będzie ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zostanie również zrealizowana operacja pt. „Rośliny nas uzdrowią”, której celem będzie uświadomienie i pokreślenie jak wielką rolę na zdrowie i samopoczucie człowieka, a w szczególności dzieci, mają produkty pochodzenia naturalnego, w szczególności rośliny pozyskiwane z naszych łąk i lasów. W ramach tego projektu zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne czy warsztaty dotyczące przygotowania kosmetyków naturalnych. Zostanie wykonane badanie biorezonansu na uczestnikach projektu. Podsumowaniem tej operacji będzie organizacja konferencji z panelem dyskusyjnym. W umowie przewidziany został obrzędowy pokaz kiszenia kapusty, warsztaty związane z kiszeniem i fermentacją produktów spożywczych oraz film promujący tradycyjne kiszenie kapusty.

Jako LGD staramy się działać sprawnie i tego samego dnia tj. 13 listopada, zostały zawarte również kolejne umowy pt. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej”. Ich przewodnim celem jest zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej. W ramach tego grantu zostanie wybudowany plac zabaw w miejscowości Obrębizna. Ponadto w kolejnym projekcie pt. „Jesteśmy sobie potrzebni” zrealizowana zostanie inwestycja – altana, która będzie miejscem rekreacji i wypoczynku również dla osób niepełnosprawnych. Umowa ta także przewiduje budowę boiska sportowego spełniającego warunki bezpieczeństwa w miejscowości Kaszew. W miejscowości Kaczki Średnie powstanie altana rekreacyjno-edukacyjna wraz z wyposażeniem, która ma być nowym jak i atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego m.in. poprzez prowadzone zajęcia edukacyjne. W ramach umowy w Waliszewicach powstanie siłownia zewnętrzna, zostaną zamontowane gry plenerowe oraz ławki sportowe. Ponadto przewidziana jest również siłownia zewnętrzna w miejscowości Malanów, a w Koźminie budowa siłowni i placu zabaw.

  • budowanie
  • Jerzy Denkowski
  • jestesmy
  • kaczkowiacy
  • Nad Warte
  • nadzieja
  • nasza obrebizna
  • Rogatka
  • stawiamy na oze - sciezka edukacyjna
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".