Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

KOLEJNE UMOWY PODPISANE!

27/03/2019
KOLEJNE UMOWY PODPISANE!

W dniu 12.03.2019 r. Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. zawarła 8 umów z beneficjentami na realizację projektów grantowych pt. „Rozwój infrastruktury kulturalnej”, których celem jest zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty oraz szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, w tym wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury. W ramach podpisanych umów będą miały miejsce:

– PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ, który będzie miał wpływ na działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego przez kształtowanie postaw proekologicznych;

– KINO PLENEROWE promujące spędzanie czasu wolnego na powietrzu oraz lokalne produkty będące alternatywą dla sklepowych przekąsek;

– WARSZTATY: WOKALNE, TANECZNE I KULINARNE, które przewidują użycie biodegradowalnych naczyń z otrąb, które nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a tym samym zwrócą uwagę na tematykę związaną z ochroną i dbaniem o środowisko naturalne;

– WARSZTATY WYPIEKU I LUKROWANIA CIASTEK BOGUMIŁEK z przepisu na ciasto przekazywane z pokolenia na pokolenie;

– WARSZTATY: PLASTYCZNE, MUZYCZNE, KULINARNE Z ELEMENTAMI SAVOIR- VIVRE oraz WIECZÓR POETYCKI mające na celu promowanie twórczości i talentu osób niepełnosprawnych, a także niwelujące stereotypy dotyczące osób chorych psychicznie;

– SADZENIE DRZEW jako symbol działań kulturalnych;

– SZKOLENIE Z HISTORII parafii i Gminy Brudzew.

Ponadto w ramach jednego z projektów zostanie wydany TOMIK POEZJI  TWÓRCZOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

 

Życzymy naszym GRANTOBIORCOM powodzenia podczas realizacji operacji!

  • DSC_0008
  • DSC_0028
  • DSC_0037
  • DSC_0034
  • DSC_0031