Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Kolejne umowy podpisane!

01/12/2017
Kolejne umowy podpisane!

Dnia 1 grudnia br. w siedzibie biura Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. odbyło się spotkanie z pierwszą połową Grantobiorców, którzy wyłonieni zostali w drodze naboru wniosków na projekt grantowy „Aktywizacja NGO”. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówienia warunków umowy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Grantobiorców podczas realizacji projektu. Zachęciliśmy przedstawicieli Stowarzyszeń do wzajemnej współpracy w realizowanych projektach oraz aplikowania w kolejnych, równie ciekawych. Podkreśliliśmy, iż bardzo ważnym jest aby wszystkie działania podjęte w ramach realizacji operacji skierowane były do jak najszerszego grona odbiorców, tak, aby każdy mieszkaniec obszaru LGD miał szansę skorzystać z podejmowanym przez Grantoborców inicjatyw. Kolejna tura podpisywania umów w ramach projektu grantowego już 4 grudnia. Zebrani podkreślali, iż realizacja projektu pomoże im stać się bardziej rozpoznawalnymi organizacjami na terenie LGD.

Następnie Pani Magdalena Ciołek zaprosiła przedstawicieli poszczególnych Stowarzyszeń do podpisania umów o powierzenie grantu.

 

  • DSC_0554
  • DSC_0593
  • DSC_0588
  • DSC_0575
  • DSC_0573
  • DSC_0571