Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Komunikat dla Beneficjentów

24/01/2018
Komunikat dla Beneficjentów

Uprzejmie informujemy Beneficjentów wnioskujących w ogłaszanych przez LGD naborach, iż ze względu na natężenie pracy, czas oczekiwania na weryfikację przesłanych pocztą elektroniczną wniosków w ramach doradztwa prowadzonego przez LGD wynosi minimum 2 dni robocze.

W trakcie trwania naboru konsultacje telefoniczne odbywają się godz. 8.00 – 10.00

Doradztwo w biurze prowadzone jest od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura LGD po uprzednim umówieniu się.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!