KOMUNIKAT DLA GRANTOBIORCÓW

24/06/2020
KOMUNIKAT DLA GRANTOBIORCÓW

Drodzy Grantobiorcy ‼️

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w powiecie i na obszarze działania LGD uprzejmie prosimy, aby dokumenty w ramach uzupełnień do wniosków składać do pudełka wystawionego przed wejściem do naszej siedziby w Krwonach, w zamkniętych i opisanych kopertach, w godzinach pracy biura (8:00-16:00). Prosimy też o poinformowanie nas o złożeniu dokumentów używając dzwonka przy drzwiach wejściowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".