Komunikat dla wnioskodawców w ramach naborów 13/2020; 14/2020; 15/2020!

26/03/2020
Komunikat dla wnioskodawców w ramach naborów 13/2020; 14/2020; 15/2020!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż ocena formalna przedłożonych w ramach ww. naborów wniosków ulega wydłużeniu.

Jednocześnie informujemy, iż przewidywany termin wysyłki pism (drogą mailową i pocztową) to 30 marca 2020 r. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".