KOMUNIKAT – DORADZTWO W BIURZE LGD

02/02/2018
KOMUNIKAT – DORADZTWO W BIURZE LGD

Drodzy Beneficjenci!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi podczas spotkania refleksyjnego w dniu 31.01.2018 r. w którym uczestniczyli członkowie Rady, przedstawiciele sektora społecznego, publicznego, gospodarczego oraz mieszkańcy obszaru działania LGD, a także pracownicy biura LGD, z uwagi na natężenie pracy, w trosce o rzetelną weryfikację przedkładanych wniosków w ramach udzielanego doradztwa, informujemy, iż kontakt telefoniczny w biurze LGD odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 1200  – 1530. Doradztwo indywidualne w biurze LGD tylko po uprzednim umówieniu się.  

Prosimy o przesyłanie wniosków do weryfikacji co najmniej 3 dni przed końcem naboru. Oczekiwanie na weryfikację wniosków wynosi min. 2 dni robocze.

Wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w związku z powyższym prosimy, aby zapoznać się z dokumentacją dotyczącą naboru.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".