Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

KOMUNIKAT – ostatnie dni naboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

02/03/2018
KOMUNIKAT – ostatnie dni naboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

jeszcze dziś zapraszamy Państwa na doradztwo, obejmujące weryfikację wniosku wraz z załącznikami w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem LGD celem umówienia się spotkanie.