Konferencja klimatyczna

16/04/2024
Konferencja klimatyczna

Szanowni Państwo!

W dniu 29 kwietnia 2024 roku w samo południe Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. organizuje  konferencję klimatyczną z udziałem Pani Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig Kloski oraz profesora dr hab. Szymona Piotra Malinowskiego, Dyrektora Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciela i redaktora serwisu Naukaoklimacie.pl

Konferencja stanowić będzie inaugurację projektu współpracy Dobre bo nasze, poświęconego zasobom naturalnym naszego obszaru i partnerskiej Lokalnej Grupy Działania – Solna Dolina oraz kryzysowi klimatycznemu, w tym skutkom utraty bioróżnorodności. Konferencja otwierać będzie wystawę multimedialną dedykowaną grupom zorganizowanym, jaka powstała na początku bieżącego roku w siedzibie Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w Krwonach 32.

 

 

 

Poniżej prezentujemy agendę niniejszego spotkania:

  1. 12.00-12.10 Otwarcie konferencji – Cezary Krasowski Wójt Gminy Brudzew, Magdalena Ciołek Prezes Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.
  2. 12.10.-12.25 Wystąpienie Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski
  3. 12.25-12.45 Przedstawienie efektów realizacji projektu współpracy Dobre bo nasze – Magdalena Ciołek oraz Magdalena Bawej Prezes Zarządu Stowarzyszenie Solna Dolina
  4. 12.45-13.05 Przedstawienie zagadnień kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności – Profesor dr hab. Szymon Piotr Malinowski Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl
  5. 13.05-13.25 Transformacja energetyczne na przykładzie gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – samorządowcy z obszaru
  6. 13.25-13.30 Pozytywne aspekty rekultywacji terenów pokopalnianych – Mateusz Moszczyński Sokolnik/Ornitolog
  7. 13.30-13.35 Zakończenie i podsumowanie konferencji

Konferencja upubliczniona zostanie poprzez transmisję on-line na profilu społecznościowym pod adresem: https://www.facebook.com/turkowskauniarozwoju

Zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".