KONFERENCJA „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

25/09/2023
KONFERENCJA „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

KONFERENCJA „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

26 września w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt „Permakultura – Transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich”. Prelegentami konferencji byli Pani Magdalena Ciołek – Prezes Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Pan Sławomir Gacka – właściciel firmy ProBiotics Polska, Pan Przemysław Lecyk – broker innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu oraz Pani Małgorzata Wawrzyniak – lokalny, certyfikowany producent.

Pani Magdalena Ciołek w swoim wystąpieniu podsumowała projekt. Opowiedziała o dwóch wyjazdach studyjnych – do gospodarstwa Anielskie Ogrody oraz gospodarstwa Kacze Bagno. Pani Prezes wprowadziła nas również do tematu permakultury – dowiedzieliśmy się czym jest permakultura oraz dlaczego w dzisiejszych czasach tak ważny jest powrót do ekologicznych upraw, a także co my sami możemy zrobić dla ziemi.

Kolejnym prelegentem był Pan Sławomir Gacka, który wprowadził nas w świat mikroorganizmów, Dowiedzieliśmy się, że mikroorganizmy są niezbędnym elementem zdrowia i życia człowieka oraz środowiska. Wiemy już, że nasza mikrobiota, czyli suma wszystkich mikroorganizmów w naszym organizmie jest naszym drugim mózgiem. Dzięki Panu Sławomirowi jesteśmy świadomi, że aby poprawić swoje zdrowie i odporność musimy zacząć od poprawy stanu gleby, powietrza, wody i żywności – to człowiek jest na końcu tego łańcucha. Właśnie po to potrzebujemy probiotyków czyli żywych organizmów wpływających korzystnie na organizm gospodarza. Kluczem do zmian jest gleba, która tak samo jak człowiek potrzebuje probiotyków. Należy zmienić rolnicze praktyki z konwencjonalnych na regeneratywne, aby stać się kluczową częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Wiemy już, że możliwe jest uprawianie ogrodu bez środków chemicznych.

Następnie wystąpił Pan Przemysław Lecyk broker innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego, który opowiedział o innowacjach w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pan Przemysław wyjaśnił nam na samym początku czym się dokładnie zajmuje – jako broker innowacji łączy idee, ludzi, organizacje i społeczności aby umożliwić i wspierać proces innowacji.  Pan Przemek udziela doradztwa w zakresie rozwoju projektu, zachęca do szukania niekonwencjonalnych rozwiązań, wyszukuje potencjalnych partnerów w dziedzinie innowacji, zwiększa wymianę informacji. Pan Lecyk opowiedział nam o działalności CDR-u i o tym, iż misją tej organizacji jest przede wszystkim doskonalenie. Opowiedział nam również o innowacyjnych projektach realizowanych na terenie całej Polski –  produkcji lodów buraczanych czy o sadzeniu polskiego imbiru.

Ostatnim prelegentem naszej konferencji była Małgorzata Wawrzyniak – certyfikowana, lokalna producentka, reprezentująca Żółty Parasol – jako przykład dobrych praktyk w naszym regionie. Pani Małgosia opowiedziała rodzinną historię powstania Żółtego Parasola. Uświadomiła nas, iż nie jest prawdą, że z małego gospodarstwa nie można się w dzisiejszych czasach utrzymać. Opowiedziała nam o uprawie borówki i żurawiny, którą ona i jej rodzina zajmują się od wielu lat,  a także o promocji i marketingu.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich za otwartość, gościnność i możliwość zorganizowania konferencji w murach Państwa szkoły.

Uczestnicy konferencji otrzymali od prelegentów ogrom wiedzy i pożytecznych porad, które miejmy nadzieję zaowocują w naszych ogrodach.

Catering na konferencję przygotowało Stowarzyszenie „Kaczkowiacy”.

Projekt „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".