Koniczynka rozpoczęła projekt dla seniorów

19/10/2017
Koniczynka rozpoczęła projekt dla seniorów

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie rozpoczęła realizację projektu pn. „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości” w ramach projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”. Pierwszym działaniem w ramach projektu był wykład Pana Karola Kościelskiego z Fundacji Pro BIO-s, który opowiedział zebranym o wpływie witaminy D na zdrowie człowieka.

Stowarzyszenie w najbliższym czasie planuje kolejne działania, m.in.:

– 27.10. 2017 r. godz. 16.00 – projekcja filmu dokumentalnego Taniec z Marią i dyskusja w ramach Kawiarenki dyskusyjno – filmowej;

– 03.11.2017 r. godz. 17.00 – spotkanie z Karolem Kościelskim z Fundacji Pro – bios z Konina.

– 23.11.2017 r.godz. 17.00 – projekcja filmu „Dni, na które czekamy” i dyskusja w ramach Kawiarenki dyskusyjno – filmowej;

– 08.12.2017 r. godz. 16.00  – projekcja filmu „Nie zapomnij mnie” w ramach Kawiarenki dyskusyjno – filmowej

Działania powyższe mają charakter otwarty, wystarczy skontaktować się z nami bądź Stowarzyszeniem Koniczynka.

  • 103_0558
  • 103_0599
  • 103_0569
  • 103_0561
  • plakat koniczynka
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".