Konsultacje Rzecznika Praw Obywatelskich w Turku

31/01/2019
Konsultacje Rzecznika Praw Obywatelskich w Turku

Szanowni Państwo,

biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało nas o planowanym na terenie powiatu tureckiego spotkania konsultacyjnego. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośba o nadsyłanie na nasz adres mailowy: [email protected] informacji o lokalnych problemach, specyficznych dla Turku i okolic, które zauważacie lub w bezpośredni sposób Was dotykają. Prosimy również o nadsyłanie informacji dotyczących tego, co według Państwa dobre i cenne w naszym regionie. Wszystkie zasygnalizowane problemy, a także atuty naszego regionu, zostaną przekazane do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym będziemy mieli możliwość spotkać się w naszym mieście. O szczegółach spotkania będziemy informować na bieżąco.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".