Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU KOMUNIKACJI

24/02/2023
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU KOMUNIKACJI

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR – planu komunikacji.

Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze.

Konsultacje potrwają od 24.02-03.03.2023 roku.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Krwony 32 62-720 Brudzew