KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAŁĄCZNIKI DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

23/11/2018

Szanowni Państwo, prowadzimy konsultacje społeczne załączników do Lokalnej Strategii Rozwoju. Wobec powyższego prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii do w/w dokumentów załączonych na naszej stronie internetowej poniżej.

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii do dnia 30.11.2018r. do godziny 14:00. Z góry dziękujemy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".