Konsultacje społeczne zmian w LSR

20/09/2017
Konsultacje społeczne zmian w LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR wraz z załącznikami oraz kryteriów wyboru operacji. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 20 września do 27 września 2017 r. do godz.10:00. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.,
ul. Kolska Szosa 3,
62-700 Turek.
Dziękujemy za Państwa opinie i zaangażowanie.

 • Kryteria wyboru operacji grantowych - 09.2017

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji grantowych - wrzesień 2017

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji indywidualnych - wrzesień 2017

  Pobierz
 • Kryteria wyboru operacji własnych - wrzesień 2017

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju - wrzesień 2017

  Pobierz
 • Plan działania - wrzesień 2017

  Pobierz
 • Procedura dokonywania zmian w LSR i kryteriach wyboru

  Pobierz
 • Formularz dokonywania zmian

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".