KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

17/09/2019
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR oraz jej załączników. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 17 września do 24 września 2019 r. do godz.15:00.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.,
Krwony 32,
62-720 Brudzew.

 • Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

  Pobierz
 • Załącznik nr 3 - Plan Działania

  Pobierz
 • Załącznik nr 4 - Budżet LSR

  Pobierz
 • Formularz dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".